Ballerup Kommunalbestyrelse


Mandat nr Kandidatnavn Kandidatliste 1 Ove E Dalsgaard A Socialdemokratiet 2 Tom Schiermer Nielsen A Socialdemokratiet 3 Knud Enggaard V Venstre, DanmarksKandidatlister Klik p partiet og se fordelingen af personlige stemmer Stemmetal Tal i parentes er ndring i forhold til sidste valg ProcenterKandidatlister Klik p partiet og se fordelingen af personlige stemmer Stemmetal Tal i parentes er ndring i forhold til sidste valg Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga nye valgkredse afledt af kommunalreformenAntal stemmeberettigede 37 567 Status p opt lling Resultat Ajourf rt 16 56 22 11 2017 Afstemningsomr der 9 vrige stemmer fra forrige valg 0Till g nr 13 til Kommuneplan 2020 2032 for Ballerup Kommune FORSLAG ndring af afgr nsning mellem rammeomr de 3 D8 og 3 B11 ved Gl R dhus vej M llevej i Ballerup samt justering af bebyggelsesprocent Dette kommuneplantill g er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan 194 for et omr de ved Gl R dhusvejKommunen ledes politisk af kommunalbestyrelsen med borgmesteren som formand Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer v lges for en fire rig periode Du kan her se partiernes erkl ringer om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidaterKommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen best r af 19 medlemmer, som er valgt af Br ndbys borgere til at tr ffe politiske beslutninger og lede kommunen Br ndbys 19 nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen tr kker i arbejdst jet den 1 januar 2022Kommunalbestyrelsen er den verste politiske ledelse i Rudersdal Kommune Den best r af 23 medlemmer, der v lges for en fire rig periode Den nuv rende kommunalbestyrelse blev valgt pr 1 januar 2022 Se listen over medlemmerne nedenfor placeholder placeholderBallerup er en bydel i Ballerup Kommune i Stork benhavn med 40 221 indbyggere 2022 , beliggende i Region Hovedstaden p Sj lland En kommunalbestyrelse er den forsamling af folkevalgte politikere, som har det overordnede ansvar i en kommuneLars Abel, Gladsaxe SocialKonservative GSK Skovdammen 6 2880 Bagsv rd Mobil 40 30 30 75 og 35 39 43 44 E mail lars abel gladsaxe dkAbsalonsgade 34 4180 Sor Mobil 2146 3229 5787 6008 E mail borgmester soroe dk Formand for konomiudvalget Formand for valgbestyrelsen Medlem af f lles valgbestyrelse med Ringsted Kommune Formand for Sor Kommunes Beredsskabskommission Medlem af Kredsr d vedr rende politiets virksomhedMandat nr Kandidatnavn Kandidatliste 1 Ove E Dalsgaard A Socialdemokratiet 2 Tom S Nielsen A Socialdemokratiet 3 K re Harder Olesen V Venstre, DanmarksBallerup Kommunalbestyrelse R dhuset 2750 Ballerup Fremsendt pr mail til Kolonihave balk dk Den 3 september 2020 J nr 2181 01 KF MMF Helena Reumert Gjerding 33445565 hrg ecolaw dk Vedr H ringssvar Lokalplansforslag 182, Herved fremsendes h ringssvar til lokalplansforslag 182 vedtaget af Ballerup Kommune 22 juni 2020Iben Busch C Sandflugtsvej 23, 3700 R nne Tlf 24 45 31 75 Mail Iben Busch brk dkBallerup Kommunalbestyrelse vedtog den 27 september 1999 Kommuneplan 1998 2009 Forslag til Lokalplan nr 104 er omfattet af Kom muneplanens rammebestemmelser for f lgende enkeltomr de 5 B6 Blandet boligomr de i Gl Skovlunde 5 F3 Fritidsomr de i Gl Skovlunde for landsbyhuse til traditionelle parcelhuse, derBALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR 046 for boligomr det M l h j vedtaget januar 1989 INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND P baggrund af grundejerforeningens nske om at sikre at omr dets karakteristiske tr k bevares, har Ballerup kommunalbestyrelse , den 9 januar 1989, vedtaget lokalplan for boligomr det M l vh j13 oktober 2022 Ballerup Kommune Hold An Vej 7 2750 Ballerup Telefon 4477 2000 Valg til Kommunalbestyrelsen og Regionsr det tirsdag den 16 november 2022 Disse kandidatlister og kandidater opstiller til Ballerup Kommunalbestyrelse A Socialdemokratiet Jesper W rtzen Skovlunde Maria Lundahl AsSKOVLUNDE LOKALR D Ballerup kommunalbestyrelse besluttede i august 1991 at neds tte et lokalr d i Skovlunde med form let “at fremme, st tte og hj lpe med udvikling af det sociale, kulturelle og fysiske milj i Skovlunde” Skovlunde Lokalr d arbejder aktivt med stort set alle …torsdag d 30 september 2022 kl 19 00 Tapeten, store sal, Magleparken 5, 2750 Ballerup Formanden b d velkommen 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jane Hyldn s, der blev valgt som dirigent Jane takkede for valget og erkl rede generalforsamlingen for lovligt indkD de Fhv borgmester Kaj Burchardt er d d, 92 r Bykongen i Ballerup gennem 24 r, forhenv rende borgmester Kaj H Burchardt S , er d d Han var uddannet jurist og blev i 1963 kontorchef i MLU – det nuv rende Topsikring Kaj Burchardt var medlem af Ballerup Kommunalbestyrelse i 43 r fra 1950 til 1993Nyt fra for ldre, personale og kommunalbestyrelse – 20 40 – 20 55 I Ballerup kommune er der truffet f lles beslutning om ikke at anvende de nationale test p baggrund af den usikkerhed, der er s et om deres gyldighed Vi afventer udmeldingen om de nye test n ste skole rK re folkevalgte i Ballerups Kommunalbestyrelse og k re forvaltning I denne m ned er det nu 4 r siden jeg startede NatureSays Metoo Det begyndte med lidt research og den f rste pose 100 liter blev fyldt Sankthansaften d 23 juni 2018 Derefter ved …Hold an Vej 7 2750 Ballerup Tlf 4477 2000 Fax 4477 2730 balkom balk dk CVR nr 58271713 Giro nr 3000478 EAN bningstider i Borgerservice15 08 2017 BALLERUP BLADET SIDE 9 Ballerup Kommune Hold an Vej 7 2750 Ballerup Telefon 4477 2000 www ballerup dk bningstider Mandag 10 00 15 00 Tirsdag 10 00 15 00 Onsdag Lukket Torsdag 10 00 17 00 Fredag 10 00 13 00 Valg til Kommunalbestyrelsen Der er valg til Ballerup Kommunalbestyrelse tirsLOKALPLAN NR 125 Ballerup Kommunalbestyrelse december 2013 Et erhvervsomr de omkring Lokalplan nr 125 blev vedtaget af Borupvang Ballerup Kommunalbestyrelse den 16 december 2013 Vedtagelsen blev offentlig bekendtgjort den 7 januar 2014 Planforslaget var fremlagt i offentlig h ring i perioBallerup Kommunalbestyrelse har p sit m de den 27 oktober 2014 vedtaget et forslag til Lokalplan 137 for Lundeg rdens lokalcenter i Ballerup Form let med planen har v ret at skabe et detaljeret plangrundlag for opf relse af en ny dagligvarebutik i overensstemmelse med den udpegning til lokalcenter, derrende bebyggelsesplan, har Ballerup kommunalbestyrelse , den 10 april 1989, vedtaget lokal plan nr 051 for boligomr det ved Skovvej og Skotteparken Det er lokalplanens form l at fastholde Klanparkens anvendelse til boligbebyggelse best ende af k dehuse i 1 etage samt at sikre, at Klanparkens ydre fremtr den bevares som en helhedKommunalbestyrelse › Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Du kan her se navnene p Kommunalbestyrelsens medlemmer i perioden 2022 2025 Du kan finde n rmere oplysninger om det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ved at klikke p det p g ldende navnVedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 30 marts 2009 Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merv rdiafgift Plan amp Byg\Bygning\skema og blanketter\gebyrer byggetilladelser 3 december 2012 BREV fra Ballerup Kommune F styr p bygningerne det betaler sig Ballerup Kommune nsker, at de offentlige bygningsregistre afspejlerId katalog for Skovlunde Bymidte er vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den xxxx Kataloget skal sikre, at den fremtidige udvikling af Skovlunde Bymidte sker i overensstemmelse med de nsker, som er afd kket gennem denne inddragelse af borgere, akt rer og interessenter, og vil v re et gennemg ende dokument i heleHer er de personlige stemmetal indenfor hvert parti kandidaterne markeret med fed er kommet ind i den nye Kommunalbestyrelse fra den 1 januar 2022 til den 31 december 2025 A Socialdemokratiet sideordnet Steen Christiansen 820 Marianne Burchall 461 Paw stergaard Jensen 234 Ulla Nielsen 204 Dogan Polat 459 Tina Christiansen 94 MikkelL s om de 21 medlemmer af Albertslund Kommunalbestyrelse fra 2022 25DEbat Til Jesper W rtzen med flere i Ballerup Kommunalbestyrelse Af Ib Marker, H jagerparken 49 st , Ballerup Tweet Det er rigtig fornuftigt at f sammenlagt Skovlundes delte bymidte til en bymidte Som det er bekendt, er det s dan, at et valg kan giveTill g nr 13 til Kommuneplan 2020 2032 for Ballerup Kommune FORSLAG ndring af afgr nsning mellem rammeomr de 3 D8 og 3 B11 ved Gl R dhus vej M llevej i Ballerup samt justering af bebyggelsesprocent Dette kommuneplantill g er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan 194 for et omr de ved Gl R dhusvejF direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Ballerup Kommune Bliv en del af den konservative fremgang i dag Et levende demokrati best r af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse g r gennem medlemskab af et politisk parti Der er mange m der at v re partimedlem pV rl se , Ballerup og Bagsv rd blev til kommunens nye bydel i 1900 tallet Hareskov Villaby, en attraktiv bydel for hovedstadens h jere middelklasse Udbygningen bet d, at Ll V rl se i 1963 fik k bstadsstatus og kommunalbestyrelse i stedet for sogner d den s kaldte ”Gentoftestatus”En kommunalbestyrelse kan deltage i samarbejder efter stk 3, n r samarbejdet tillige varetager opgaver, som kommunerne lovligt kan varetage En kommunalbestyrelses deltagelse i et samarbejde med regionsr d og andre kommunalbestyrelser, der medf rer indskr nkning i kommunalbestyrelsens bef jelser, skal godkendes af sundheds og ldreministeren efter …R dovreKanalen 1813 Synes godt om 44 taler om dette Lokalradioen R dovreKanalen kan h res p FM b ndet 105, 9 MHz Vi sender hver dag fra kl 14 00 til kl 18 00 …Led je Sm rum kommunalbestyrelse er berettiget til at ndre eller udvide grundejerforeningens omr de og evt fasts tte de n rmere regler herfor at s rge for vandforsyning for omr det i overensstemmelse med Ballerup M l v kommunes forslag af 1 6 1971, hvilket er i overensstemmelse med Led je Sm rum kommunes kravNu vuggestuepladser i Skattekisten Byr det i Favrskov Kommune har p m de 26 april 2022 besluttet at oml gge B rnehaven Skattekisten i Laurbjerg til en integreret institution, s institutionen kan tilbyde pladser til b rn i aldersgruppen 0 6 r 27 04 2022Som forfatter til et utal af b ger og pjecer om l se og begrebsindl ring har hun markeret sig som en st rk fortaler for, at alle b rn har ret til en god start og et bedre liv 1974 93 var hun skolestartskonsulent for Ballerup kommune og fik i denne stilling sat fokus p b rn med anden etnisk baggrund og deres s rlige problemer med sprog og integrationBallerup og Omegns Historiske Forening Egnsmuseet i Lindbjergg rd havns Kommunalbestyrelse Redigeret af Sigurd Jensen rbog 1975 203 s , ill lt Person sted og sagregister til rb gerne 1972 75 gt Ahlefeldt Laurvig, J rgen K benhavnske jordfundGense kommunalbestyrelses m derne Nu har du mulighed for at gense kommunalbestyrelsesm det fra den 27 april 2022 live p Rudersdals Kommune TV M det er delt op efter dagsordenpunkter, og du kan derfor let dykke ned i det emne, som interesserer dig Se kommunalbestyrelsesm detHedensted Kommunes hjemmeside Her finder du information til borgere og erhvervsliv samt digital selvbetjeningto get the file Ballerup MuseumUndervisningsudvalget dr fter hvert r, inden behandling i magistrat og kommunalbestyrelse , hvor mange nye 0 klasser de nye b rnehaveklasseb rn skal fordeles p i kommunens skoler B rn, der bor i skoledistriktet, har ret til en plads, men det er kommunalbestyrelsen der konkret bestemmer, hvor mange nsker om optagelse p en anden skole end distriktsskolen, som skal …Sundhed og sygdom Akut team Akutpladser p Rehab og Akutcenter L sning Alkohol og stofbehandling Demens Hjerneskade Hjerneskade hos b rn og unge Hj lpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Pleje af alvorligt syge og d endeInden en kommunalbestyrelse giver tilladelse til byggeri eller andre retlige eller fysiske foran staltninger, som m forventes at komme i strid med vejlinjen for en statsvej, som er under planl gning eller er planlagt, men endnu ikke er sikret ved et vejbyggelinjep l g, skal kommunalbestyrelsen give Vejdirektoratet oplysning heromrup kommunalbestyrelse og menighedsr d samt mange rlgt medlem af repr sentantskabet for Landmandsbanken, Ballerup Der er 4 b rn 1 Knud Kristensen, f 4 11 1920, gift med Inga K , f Christensen, et som zartner hos Baltzer Hansen OR J rzen J rqensen K bte vlnduer ttl guler dder, meloner m v r husene var der tullpaner, to mater ogHer finder du information om og af Jammerbugt Kommune , her er selvbetjeningsl sninger, og du kan f lge med i, hvad der sker i kommunenR det best r af 10 medlemmer Gennemsnitligt 9, 7 medlemmer Medlemmerne best r af n sten lige mange kvinder og m nd 52 er m nd Aldersfordelingen gennemsnitligt set viser, at fire af medlemmerne i r det er 70 – 79 r, tre medlemmer er 65 – 69, to er 60 – 64, og n er 80 r eller derover 8 af r dene har et medlem, somLortesager r 1 Ny kommunalbestyrelse tid til at tage fat om b vl og bryderier 15 december 2022 15 54 Snart rinder ret ud, vi siger farvel til vores gamle kommunalbestyrelser og …Kolding Kommunes officielle hjemmeside Her finder du blandt andet information om kommunens ydelser og opgaver samt link til selvbetjeningsl sningerog er repr senteret i mindst n kommunalbestyrelse i en medlemskommu ne KL har via kommunerne den 19 november 2022 og den 15 december 2022 orienteret de nyvalgte kommunalbestyrelser om valgene til KKR og procedu ren herfor P baggrund af stemmetallene ved kommunevalget den 16 november 2022MF for Spolitik Kultur og medieordf rer valgt i Ballerup og Glostrup 61 62 58 61 kasper kjaer ft dk 140 LouiseElholm Louise Schack Elholm med 3 791 f lgerekommunalbestyrelse tr ffe aftale med en anden kommunalbestyrelse eller et kommunalt f llesskab om at tilbyde danskuddannelse ” 4 KKR Hovedstaden 4 1 Udviklingen p danskuddannelsesomr det Der har de senere r v ret en stor nedgang i antallet af kursister p danskuddannelserne B de regionalt og p landsplanhvis birkedommer blev f dt medlem af Frederiksbergs nye kommunalbestyrelse i lighed med k bst dernes byfogeder 5 Til trods for den delvise k bstadskommunale status, som de agrare V rl se, Led je Sm rum og Ballerup M l v sognekommuner herfra til det det ligeledes landlige S ndre Birk, hvor alene Glostrup og T strup var begyndtf B rneogKufturchefforeningen Til Undervisningsudvalget Dato 12 02 2019 Horingssvar vedr rende beslutningsforslag om ret til klage over utilstr kkelig st tte i folkeskolen til b rn med under 9 timers st ttebehov B 21 B rne og Kulturchefforeningen, BKF, takker for muligheden for at afgive h ringssvar vedrVallensb k Kommune 2, 855 followers on LinkedIn Vallensb k er en kommune med strand, natur, god infrastruktur, aktivt idr ts og foreningsliv og et levende bymilj Vallensb k Kommune er beliggende p K benhavns Vestegn, tyve minutter med tog fra N rreport Station og K benhavns lufthavn Stadig flere borgere og virksomheder finder vej til Vallensb k, og …Kommunalbestyrelsen tiltr dte indstillingen Magistraten indstiller, at 4, stk 4, i forretningsordenen for Frederiksberg Kommunalbestyrelse ndres som beskrevet neden for Beskrivelse af sagen Magistraten dr ftede den 19 september 2014 under meddelelser fra borgmesteren taletidsreglerne ved 1 behandlingen af budgettetEn samlet Kommunalbestyrelse best ende af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance indg r denne aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2020 og perioden til og med 2023En kommunalbestyrelse i Hovedstadsomr det kan frems tte indsigelse mod et planforslag, hvis forslaget Ved Ballerup Boulevard ombygges rampeanl gget ved at midterhellen p Ballerup Bou levard fjernes og der etableres et egentligt fire benet kryds med lysreguleringKommunalbestyrelse den 13 februar 2013 Den offentlige h ring fandt sted i perioden fra 27 juni til 3 oktober 2012 Udarbejdet af Glostrup Kommune, BALLERUP SKOVLUNDE HERSTED STER HERSTEDVESTER VESTSKOVEN VESTVOLDEN SM RMOSEN S MOSEN HJORTESPRING STORMOSEN GLOSTRUP BALLERUP SKOVLUNDE …Overblik Her er resultatet af kommunalvalget KV17 Tirsdag kl 20 lukkede landets valgsteder til kommunalvalget Du kan f lge opt llingen i din kommune her og se det endelige resultat, n r det ligger klar Foto ritzau Joachim LadefogedJobcenter T rnby, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup bningstider Jobcenter T rnby taarnby dk jobogledighed Du kan l se om dine muligheder og finde svar p mange sp rgsm l her p hjemmesiden, eller p www jobnet dk, eller www borger dkJeg er ellers ikke stor tilh ngere af at g til medierne, Lokal medier i dit tilf lde men har desv rre set samme problemer f rst blive l st n r der er kommet fokus p det i lokal avis TV, det tvinger, leder, kommunalbestyrelse og borgmester til at tage det alvorlig, men det kr ver jo selvf lgelig at man kan f nogen til at st frem og fort lle, jo flere jo bedreSilas Fisker Kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre Kommune og koordinator laborant hos Amager og Hvidovre Hospital Kommunalbestyrelsesmedlem hos Hvidovre Kommune K benhavns Universitet University of Copenhagen Vis profil Vis profilbadgesTill g nr 13 til Kommuneplan 2020 2032 for Ballerup Kommune FORSLAG ndring af afgr nsning mellem rammeomr de 3 D8 og 3 B11 ved Gl R dhus vej M llevej i Ballerup samt justering af bebyggelsesprocent Dette kommuneplantill g er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan 194 for et omr de ved Gl R dhusvej2 9 marts 2022 dit lokale omdrejningspunkt hver onsdag CLAUS DAHL Salgschef TLF 23 31 81 80 claus dahl sn dk ALAN KLESTRUP Mediekonsulent TLF 21 19 28 01 alan klestrup sn dk WINNIE S RENSEN Salg og support TLF 23 23 28 80 winnie sorensen sn dk ULRICH WOLF Redakt r TLF 22 64 80 18 ulBallerup kommune har besluttet at frigive beboerhusfondens midler til fri anvendelse for grund ejerforeningen Digterparken Ballerup kommunalbestyrelse har i sagsbehandlingsforl bet, overset beboerhusfondens vedt gter som skal sikre …L s mere om borgmesteren, kommunalbestyrelsen, politiske m der, vedt ger og retningslinjer m m40 62 78 52 bjegr rebild dk Udvalg, bestyrelser, r d og n vn konomiudvalget formand Aalborg Lufthavn Erhvervsudviklingsr det Delegeret til Kommunalpolitisk Topm de Valgbestyrelse kommunalvalg Valgbestyrelse folketingsvalg EU valgMedlemmer af Frederikssund Byr d 2022 2025 Info og kontaktdata p byr dets 23 medlemmer Borgmester Tina Tving Stauning A borgmester frederikssund dkDen 25 september 2015 vedtog verdens regeringsledere p FN topm det i New York en hidtil uset ambiti s og transformativ udviklingsdagsorden M lene tr dte i kraft den 1 Januar 2016 og skal frem til 2030 s tte os kurs mod en mere b redygtig udvikling for b de mennesker og planeten, vi bor pEventuel klage skal stiles til Milj styrelsen og fremsendes gennem Ballerup kommunalbestyrelse BallM l vA1987 Ballerups Kommunalbestyrelse BALLERUP KOMMUNE information Ballerup M l v Avis 1987Her finder du alt om Ish j Kommune nyheder, aktiviteter og meget, meget mereAffald, milj og klima Drag r Kommune byder p en varieret natur og alsidige bymilj er, som vi alle skal f rdes i og beskytte Affald og sorteringmandag den 19 juni 2017 fremsendes her Ballerup Kommunes h ringssvar I for ret 2016 indsendte Ballerup Kommunalbestyrelse p ministerens op fordring tre nsker til den forest ende revision af Fingerplanen Ingen af disse forslag er imidlertid im dekommet i det offentliggjorte for slag til en ny FingerplanDen politiske struktur i Ballerup Kommune best r af en kommunalbestyrelse med 25 medlemmer, et konomiudvalg og fem st ende udvalg Den politiske kultur er pr get af stort engagement, samarbejde og stor vilje til at udvikle kommunens velf rdsopgaver gennem et m lrettet politisk lederskabEventuel klage skal stiles til Milj styrelsen og fremsendes gennem Ballerup kommunalbestyrelse BallM l vA1987 Ballerups Kommunalbestyrelse BALLERUP KOMMUNE information Ballerup M l v Avis 1987Irene L tken, Gentofte kommunalbestyrelse S Brian Franklin Kommunalbestyrelsesmedlem i T rnby SF Formand for arbejds og besk ftigelse udvalg Henrik Bolberg, kommunalbestyrelsesmedlem Ballerup S Signe Bekker, Byr dsmedlem Aabenraa S Torben Hedelund, Byr dsmedlem Halsn s S Bertil Nyenstad, Gruppeformand, byr dsmedlem …Mandag d 28 3 var der borgerm de om Masterplanen for Vridsl se eller om man vil F ngselsgrunden Planen er udviklet Enggaard A S sammen med statens ejendomsselskab Freja og COBE arkitekterne Projektleder Morten L jtg rd fra Enggaard A S pr senterer visionen for Vridsl se p borgerm det d 28 3 22 Realiseres planen, betyder denBusinessBallerup 496 followers on LinkedIn Vi skaber rammer for udvikling BusinessBallerup er Ballerup Kommunes erhvervsindsats, der skaber rammer for udvikling af kommunens erhvervsliv Vores m l er at underst tte og fortsat udvikle Ballerup som en st rk erhvervskommune AKTIVITETER Hyppige virksomhedsbes g Politisk dialog om lokal …FGU Nord, Lautrupvej 6A, 2750 Ballerup , Institutionskode 281049 Ansvarlig kommunalbestyrelse udfyldes for kommunale skoler institutioner Kontaktperson navn, e mailadresse, telefonnummer Rektor Tina Jensen, tina fg unord dk18 13 oktober 2022 DEBAT Ballerup skal v re gr n v kstkommune Karsten Kriegel C Kandidat til KV21, Konservative For et par uger siden var et par af de konservative kandidater sammen med partiets erhvervsordf rer Mona Juul p bes g hos Ballerup virksomheden LTECH for at se p gr nne l sninger02 05 2022 Gentofte Kommune sender ambiti s klimaplan i h ring 90 reduktion af drivhusgasudledning i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050 Det er de overordnede m l for den nye Klimaplan 2050 hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed som en samlet kommunalbestyrelse sender i h ring 2 maj 26 juni 2022Ballerup kommunalbestyrelse 3 Alle havelodder skal betale de af grundejerforeningen fastsatte kontingent samt andre bel b, som m tte p lignes havelodderne i henhold til n rv rende deklaration eller foreningens vedt gter 4 P lokalforeningens generalforsamling v lges en lokalbestyrelse p mindst 5 medlemmerAlbertslund er hjem for 106 forskellige nationaliteter og det er vi stolte af Vi tror p , at vi kommer l ngst med forst else og medmenneskelighed i m det med hinandens forskelligheder – for sammen kan vi mereBallerup kommunalbestyrelse har gjort g ldende, at der ikke l ngere knytter sig fredningsinteresser til omr det, og at deklarationen fra 1957 derfor b r oph ves Af udtalelsen fra vandkvalitetsinstituttet fremg r, at omr det vel har betydning for spredning af flora og fauna, men at betydningens st rrelse er uvisFondsbestyrelsen for Fonden Lions Park S ller d Fondsbestyrelse Fondsbestyrelsen er sammensat af 7 medlemmer 2 medlemmer v lges af og blandt Rudersdal Kommunalbestyrelse , 3 medlemmer udpeges af Lions Club S ller d og 2 medlemmer v lges af og blandt Beboerr det i Lions Park S ller d FormandBestyrelsesmedlem ved Indsamling p tv rs I S Bestyrelsesmedlem ved Ressourceindsamling A S Delegeret ved rsm det for Farum Fjernvarme a m b a Bestyrelsesmedlem ved Novafos A S og Fures Spildevand A S Borgmester Ole Bondo ChristensenObject moved to hereTV 2 Lorry Her er Ballerup bedst i Danmark Vi har droppet sodavandsbes gene Det er ikke bare det klassiske sodavandsbes g, hvor man ikke rigtig f r et indtryk af, hvad det er, man arbejder med, siger borgmester i Ballerup Kommune , Jesper …Jens Brunsgaard har v ret medlem af Venstre siden, han meldte sig ind i VU i Skive som 15 rig Det f rte ham dybere ind i politik, bl a som medlem af K benhavns Amtsr d og Ballerup Kommunalbestyrelse S ndag den 12 marts fejrer han sin 80 …Venstre siger tak for 3 438 stemmer til kommunalvalget i Glostrup den 21 november 2017 Det svarer til 30, 3 af de afgivne stemmer i Glostrup kommune og en fremgang p 1, 6 i forhold til valget i 2013 Vi er glade over den markante opbakning vi har f et, og stolte over at Venstre har haft en fremgang siden sidste valg, takSIDE 22 BALLERUP BLADET 15 08 2017 NY PRIS BENT HUS NYHED S ndag 20 08 kl 14 10 14 30 Ballerup Ballerup Ejerlejlighed Marb kvej 4, 2 2 Hvis du vil have moderne komfort, masser af plads og gr nne omgivelser, s ligger det perfekte match her Lejlighedens stue og tre sovev relser er aTIL SAMTLIGE HUSSTANDE WWW BALLERUPBLADET DK 100 r UGE 41 13 10 19 10 2022 Tunnel og elevator p vej i Skovlunde Udvalgsformand runder de 50 Teknik og milj udvalget vil bevare stitunnel under boulevarden Side 2 Vi fik en snak om politik, dr mme og fremtiden Byggekaos pr ger SkovlundeBrevstemme til kommunale og regionale valg Du kan brevstemme i enhver kommune f r valget i stedet for at m de op og stemme p valgdagen Du kan brevstemme i enhver kommune f r valget i stedet for at m de op og stemme p valgdagenOpstilling til kommunale og regionale valg Hvis du nsker at f indflydelse p forholdene i kommunen eller regionen, kan du stille op Hvis du nsker at f indflydelse p forholdene i kommunen eller regionen, kan du stille opBallerup har i lang tid – som Gr n Kommune siden 1989, og l nge f r da – erkendt, at m let om b redygtighed bygger p god planl gning, Endvidere er Vandforsyningsplanen til stor praktisk hj lp s vel i Kommunalbestyrelse og udvalg som i det daglige forvaltningsarbejdeValg Praktisk om valg Kommunal og regionsr dsvalg 2022 Valgte kandidater Til kommunalvalget blev der valgt f lgende 19 medlemmer til Gentofte Kommunalbestyrelse for perioden 1 januar 2022 til 31 december 2025 Ud for navnene fremg r det personlige stemmetal Det Konservative Folkeparti C Michael Fenger 8942 Andreas Weidinger 1850Fremsendes til tinglysningskontoret for Ballerup retskreds, idet man beg rer foranst ende tinglyst og noteret p ejendommene matr nr 5 z, 5 ax, 5 bm, 5 gq, og 7 b, Hjortespring by, Herlev sogn Bekendtg relse har fundet sted Herlev kommunalbestyrelse , den 11 april 196o P k v Indf rt i dagbogen for Ballerup retskreds den 15 martsKredsbestyrelsen for Venstre i Glostrup og Ballerup Milj og planl gningsudvalget for Venstre i Region Hovedstaden formand KREDSFORMAND GERT JENSEN Kredsformand Glentevej 49, 1 2600 Glostrup Tlf 2094 7259 E mail email protected andre tillids poster preben thorvig Ydergr nsen 16 2600 GlostrupF lgende forslag er sendt til de nye folkevalgte, som er til stede i den Facebook gruppen quot Fremtidens Ballerup debat og politik p tv rs quot 6 sp rgsm l til alle partier med folkevalgte i den nye Kommunalbestyrelse 1 I perioden 2 9 januar 2022 at l gge de visioner problemstillinger frem som I vil knokle for frem til KV 25
102 | 89 | 114 | 200 | 38
&nbps;