Kostprijs Nbbu


Op 5 november 2015 verwelkomde de NBBU het 1000ste lid Kei Uitzendbureau Het bureau ontving uit handen van NBBU voorzitter Bart Jeroen Croll een NBBU trainingscheque ter waarde van 1000 euro quot Wij wisten dat het eraan kwam, dat 1000ste lid, maar zijn natuurlijk extra enthousiast nu het ons betreft quot , zegt Hilde de Groot links op de fotoNationale Bank lanceert actualiteitsblog Met dit nieuwe communicatie initiatief komt de NBB tegemoet aan de stijgende vraag naar toegankelijke informatie over de financieel economische thema’s waar onze experten dagelijks mee bezig zijn Lees de blog Welkom bij de Nationale Bank van Belgi04 11 2015 – Sinds maandag 14 september jongstleden is Kei Uitzendbureau lid van de branchevereniging NBBU Nederlandse Bond van Bemiddelings en Uitzendondernemingen Kei Uitzendbureau wil met dit lidmaatschap laten zien dat wij een betrouwbare partner zijn in het uitzenden en voldoen aan strenge kwaliteitseisenDus geen fase systeem met de 5, 5 jaar flexibiliteit via de ABU NBBU Cao Een payroll medewerker heeft recht op alle bepalingen die gelden volgens de gehanteerde cao Dat kan zijn ATV dagen, 13de maand, winstuitkering, speciale reiskosten vergoeding etc De totale kosten van payroll zijn dus erg afhankelijk van de cao waarin jij als bedrijf opereertDe ET regeling gaat over de extra kosten voor buitenlandse werknemers wanneer zij in Nederland aan het werk gaan Denk aan de reiskosten, dubbele huisvestingskosten en hogere kosten voor levensonderhoud In de ABU cao en NBBU cao dus alleen bij uitzenden, voorheen ook payroll staan mogelijkheden om buitenlandse werknemers tegemoet te komenGeen pakket is goed of slecht Een pakket moet vooral aansluiten bij uw wensen omtrent verloning, facturatie, urenregistratie en financi le administratie, planning en behoefte aan rapportages Helaas kunnen wij voor u dus geen panklaar lijstje maken met een top 5 van geschikte salaris pakketten06 11 2015 – De NBBU , brancheorganisatie voor de professionele intermediair op de arbeidsmarkt, groeit door Dat werd vanmiddag bekroond met de verwelkoming van het 1000ste lid Manager Hilde de Groot van Kei Uitzendbureau ontving uit handen van NBBU voorzitter Bart Jeroen Croll een NBBU trainingscheque ter waarde van 1000 euroEen fatsoenlijke prijs met WAS Compliance 04 04 2018 Gemiddelde leestijd 4 min Contracten met opdrachtgevers, nieuwe en bestaande, worden veelal beslist op basis van prijs Je krijgt een te lage prijs voor de kwaliteit die je levert of wilt leveren Je wilt als uitzendbureau wel de cao naleven, maar dat zorgt voor een hogere kostprijsen kostprijs , soort werk en fase De NBBU organiseert voor haar leden kleinschalige eendaagse trainingen in het voeren van effectieve verzuim en inzetbaarheidsgesprekken met uitzendkrachten Deelnemers leren stresssignalen te herkennen en krijgen handvatten om hierover constructief inVertrouwd Partner in uitbesteden Backoffice voor Uitzendbureaus Kostprijs factor van 1 65 Een scherpere all in factor vind je niet Inclusief verzuim en transitiekosten Wij garanderen de laagste prijs in de markt, zonder dat het ten koste gaat van de service KWALITEIT EN BETROUWBAARHEIDNederlands Home Balanscentrale Kredietcentrales Financieel toezicht Statistieken Biljetten en munten Publicaties en onderzoek Betalingen en effectenHandboek Ondernemen in Flex Sinds 2009 het standaardwerk voor ondernemers en beslissers in de flexbranche Het handboek Ondernemen in Flex bestaat uit 8 modules waarin onderwerpen als de markt van flexibele arbeid, relevante regelgeving, sociale zaken, cao’s, kostprijs , personeel en organisatie, marketing en ICT aan bod komenJe kan handige tools downloaden die je helpen met het overgangsrecht en die de verschillen van voor 2022 en vanaf 2022 in kaart brengen Ook tref je het laatste nieuws aan omtrent de wijzigingen en alles wat daarmee samenhangt De nieuwe tekst van de ABU cao kan je hier vinden en de nieuwe tekst van de NBBU cao hierHeeft of krijgt u problemen met de Wet DBA met ZZP’ers en freelancers met fictieve dienstverbanden, dan is het miniUitzendbureau ook de veiligste oplossing Lease uw uitzendbureau het miniUitzendbureau en bespaar veel geld Maak een afspraak met de adviseur Rob Verburgh sr via ons secretariaat op telefoon 0299 – 405 825Voordat u de lt NBBU branche monitor gt gaat gebruiken, dient u eenmalig een aantal instellingen in te voeren Alle bestaande Sectoren dienen gekoppeld te worden aan een NBBU sector Dit kan onder lt Sectoren gt in lt Tabel onderhoud gt In alle actieve Accounts dient het veld Kostprijs ingevuld te zijnDe opleiding ABU NBBU cao voor uitzendkrachten en Arbeidsongeschiktheid kost € 252 exclusief 21 btw Dit bedrag is inclusief 1 les met lesmateriaal, uitstekende lunch en onbeperkte toegang tot onze e learning Uiteraard is deze opleiding ook intern voor jullie eigen onderneming te boeken Ondergrens aantal deelnemers is 9De opleiding voor detacheerders Arbeidsrecht amp ABU NBBU cao kost € 554 exclusief 21 btw Dit bedrag is inclusief 2 lessen met lesmateriaal, lesstof in ordner en per post verzonden, uitstekende lunch en onbeperkte toegang tot onze e learning Uiteraard is deze opleiding ook intern voor jullie eigen onderneming te boekenUiteraard is zijn wij daarnaast NEN 4400 1 gecertificeerd HSU nl verzorgt voor jouw medewerkers in de bouw alles zoals het hoort Vakantiedagen, vakantiegeld en ATV met daarnaast prestatietoeslag en pensioen, alles wordt door ons nauwkeurig geregeld Voor meer informatie over payroll in de bouw, kun je gerust contact met ons opnemenKostprijs en rekenen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Wet WML Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten StiPP De opleiding ABU NBBU cao voor uitzendkrachten en Arbeidsongeschiktheid kost € 100 exclusief 21 btw Dit bedrag is inclusief onbeperkte toegang tot onze e learningDe transitievergoeding moet volgens de wet door de werkgever aan de werknemer worden betaald Deze verplichting rust dus op de uitzendonderneming, bij wie de uitzendkracht in dienst is Mede door de invoering van de transitievergoeding vanaf de eerste dag, leidt de Wab tot hogere loonkosten voor uitzendwerk Hierover moeten uitzendondernemingenVoordat u de lt NBBU branche monitor gt gaat gebruiken, dient u eenmalig een aantal instellingen in te voeren Alle bestaande Sectoren dienen gekoppeld te worden aan een NBBU sector Dit kan onder lt Sectoren gt in lt Tabel onderhoud gt In alle actieve Accounts dient het veld Kostprijs ingevuld te zijnde NBBU bedraagt deze redelijke vergoeding, als bedoeld in artikel 7 van dit addendum, als er nog geen inlenerstarief was overeengekomen, 65 van het bruto uurloon dat de uitzendkracht verdiend zou hebben volgens artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van de NBBU , vermenigvuldigd met het aantal uren, als bedoeld in artikel 7 van dit addendum• Alle fases van ABU of NBBU in en de tool berekent de kostprijs van het totale pakket, zowel de factor als in geld Berekening van kostprijzen en tarieven in geld De tool rekent niet alleen alle kostprijsfactoren uit, maar kunt u daarmee ook berekeningen in geld makenHandboek Ondernemen in Flex Het handboek Ondernemen in Flex bestaat uit 8 modules waarin onderwerpen als de markt van flexibele arbeid, relevante regelgeving, sociale zaken, cao’s, kostprijs , personeel en organisatie, marketing en ICT aan bod komenDe instapopleiding Arbeidsrecht en ABU NBBU cao voor uitzendkrachten kost € 554 exclusief 21 btw Dit bedrag is inclusief 2 lessen met lesmateriaal, lesstof in een ordner en per post verzonden, uitstekende lunch en onbeperkte toegang tot onze e learningSmartPLUS zorgt voor de salarisadministratie, de afdracht van werkgeverspremies en de sociale lasten, reservering en afdrachten inzake vakantiegeld en pensioen, administratie rond ziekmelding en, uiteraard de tijdige betaling van het correcte salaris De unieke kostprijs en lage overheadkosten leiden tot flinke besparingen voor onze partnersBij het vaststellen van een passend salaris voor je werknemers heb je als zakelijk dienstverlener te maken met de volgende twee basisregels de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag de collectieve arbeids overeenkomst cao voor jouw bedrijfstak 1 Wettelijk minimumloon Elk bedrijf in Nederland moet zich houden aan de bepalingen in de wet8 4 De deelnemer weet dat hij bedrijfsinformatie over de kostprijs en tariefbepaling niet mag delen met derden en er geen commerci le afspraken over mag maken en handelt hiernaar x “ NBBU stimuleert vakkennis Kennis verrijkt uw carri re n is waardevol voor de kwaliteit van de onderneming ” MARCO BASTIAN, DIRECTEUR NBBUPayroll uitzendbureau Hier vindt u alle informatie over o a de voordelen, tarieven en kosten van WAB proofed payroll voor een uitzendbureau in NederlandOver ons SmartPLUS Recruitment, werft, selecteert en neemt de juiste kandidaat, op de juiste positie, op het juiste moment, tegen het juiste budget voor bedrijven en organisaties Daarbij houden wij rekening met instroom , doorstroom en uitstroom, strategische personeelsplanning, HRM en organisatiedoelstellingenBekijk het profiel van Joris Bakker op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld Joris heeft 5 functies op zijn of haar profiel Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Joris en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te ziende standaard NBBU voorwaarden te weten Overname na inleentijd Wij volgen de 1040 uur 26 gewerkte weken van het NBBU niet tot het overnemen van personeel na het inleentermijn Er is geen recht op overname tenzij dit overeengekomen wordt Overname is mogelijk vanaf 1800 uur TransitievergoedingNieuws voor NBBU klanten wordt tijdens het updaten, Fase 1 amp Fase 2 samengevoegd tot Fase 1 2 Het veld kostprijs wordt hiermee automatisch berekent Dit geldt alleen voor looncomponenten waar het vinkje quot Bereken geen kostfactor quot uit staat Dit veld is ook zichtbaar bij lt Salarisverhoging gtUitzenden Gebruikte termen Bedrijfstarief betaalt inlener voor employee… Uitzenden Gebruikte termen, Special Labels, Bepalen Dienstverlening, Opbouw kostprijs , Fasensysteem , Einde opdracht , Uitzend cao s , Strategische doelen Randstad Groep Nederland , Tariefstelling, SectorverloningEigen risicodragen Ziektewet De ziektewetpremie neemt een flink deel van de kostprijs in van het uitzendtarief Daarom is het zinvol, in ieder geval als de loonsom boven de 1, 5 miljoen euro komt, te bekijken wat deze optie voor een besparing op kan leverenGrillig Dat is het woord dat volgens Niels Vogel, productmanager bij AFAS Software, op dit moment het beste bij de flexmarkt past Vogel ‘Het is sowieso een typische monitorbranche Economisch herstel merk je er snel, maar achteruitgang ook Dat vraagt nogal wat van je organisatie Flexibiliteit bijvoorbeeld Omdat je op strategisch gebied hier over na moet …1 Bij de inhuur van uitzendkrachten zal de werkgever gebruik maken van gecertificeerde bedrijven, die ingeschreven staan in het Register Normering Arbeid en lid zijn van ABU of NBBU Dit register is te vinden op www normeringarbeid nlDe bepalingen van deze overeenkomst zijn tevens van toepassing op de uitzendonderneming die voor meer dan 50 van de loonsom uitzendwerknemers ter beschikking stelt aan een werkgever als bedoeld in artikel 1, met uitzondering van uitzendondernemingen die lid zijn van de Algemene Bond Uitzendondernemingen ABU , de Nederlandse Bond van Bemiddelings en …Datum publicatie Organisatie Vergaderjaar Dossier en ondernummer Datum vergadering 13 11 2003 Tweede Kamer der Staten Generaal 2003 2004 29200 XV nr 121 collectieve arbeidsovereenkomst voor het schildersTweede Kamer, Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Concept De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 mei 2020 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de heer Koolmees, minister van …Klopt het dat de kostprijs van een verstekprocedure vele malen lager is dan de kosten die daarvoor bij de schuldenaar in rekening worden gebracht Zo ja, wat is hiervan de reden Vraag 8 ABU of Nederlandse Bond van Bemiddelings en …Kostprijs voor de werkgever Op het tweede tab van de salarisberekening wordt de kostprijs opgebouwd Alle onderdelen van de kostprijs worden stuk voor stuk vermeld, inclusief grondslagen en percentages Ook inbegrepen is het percentage vakantiegeld, doch niet de eventuele sociale lasten daarover Zie deze oplossingAnderz 756 من المتابعين على LinkedIn For Flex WIJ ZIJN ANDERZ Dat zijn we omdat we ervan overtuigd zijn dat ondernemen Anderz kan Vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van payroll services, salarisadministratie en zakelijke en backoffice dienstverlening merken we dat we het verschil kunnen maken voor een brede waaier aan ondernemers en organisatiesHeeft u grip op uw verzuimkosten n van de belangrijkste instrumenten om de kostprijs beheersbaar te maken, is het reduceren van de verzuimkostenDe kostprijs ligt dan beduidend hoger dan die van snoeptomaten die rond de Middellandse Zee worden geteeld Er zijn nauwelijks retailers die bereid zijn om dan de zeer betrouwbare, maar duurdere Nederlandse snoeptomaten in het schap te zettenMaster Financieel Planner in 1 dag is speciaal ontwikkeld voor financieel planners, accountants, financieel adviseurs en hypotheek of belastingadviseurs Ook als u overweegt financieel planner te worden of vanuit een andere rol klanten integraal financieel advies wilt geven, is dit seminar uitermate voor u geschikt8 1 Buitenlandse arbeidskrachten Ken de wet en maak daar gebruik van Iedereen in Nederland wordt geacht de wet te kennen Bouwend Nederland heeft dan ook in januari 2011 een brochure uitgegeven, die speciaal is gewijd aan het werken met buitenlandse arbeidskrachten In die brochure “Aan de slag met buitenlandse arbeidskrachten” worden de toepasselijke eisen met …NBBU SVU STICHTING FLEXKEUR Maritiem uitzendbureau Het Nieuwe Diep 34 CC 1781 AD Den Helder Offshore, KHV en Bagger ‘ Kostprijs per verpompte ton vloeistof aanzienlijk lager’ ken voor pompen en boegschroeven Punt is, dat frequentieregelaars tegenwoordig niet …De cao’s van de ABU en NBBU 3 De pensioenregeling in de uitzendbranche 4 Algemene voorwaarden en contracten Module 4 – Verzekeringen en eigenrisicodragen 1 Financi le planning en de kostprijs 1 De financi le begroting 2 Kritieke Prestatie Indicatoren 3 Kostprijs 4 De liquiditeitsbegroting Toon meer Mensen die dit boek kochtenCAO Bouwnijverheid 2012 d d 12 11 2012 def Inleiding Principeakkoord Op 24 maart 2012 bereikten cao partijen in de bouwnijverheid een principeakkoord over een nieuwe CAO voor de Bouwnijverheid met een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Het akkoord bevat belangrijke hervormingen enEen voorbeeld een offerte wordt dikwijls eerst enkele keren afgedrukt, om uiteindelijk als pdf verstuurd te worden naar de klant En niet zelden wordt er in kleur afgedrukt, terwijl dit tien keer duurder is dan in zwart wit Daarom bekijkt KYOCERA ook samen met het bedrijf de verhouding tussen de waarde van het document en de kostprijs ’Feb 08, 2022 De regeling onwerkbaar weer geldt, wat de NBBU betreft, niet voor uitzendkrachten Hiertoe dient volgens de Regeling onwerkbaar weer die op 01 01 2020 in werking is getreden namelijk dat er per 1 11 2020 een specifieke regeling dient te zijn opgenomen in de uitzend cao en dit is op dit moment niet het gevalReddingsvest aan, of een reling langs het gangboord 122e jaargang nummer 1 Zaterdag 9 januari 2010 losse nummers 3, 10 euro Duitsland 3, 80 euro Vakblad voor Rijn en binnenvaart, kust en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie en chartervaart AP Overheid wil hoe dan ook minder verdrinkingsdoden Reddingsvest aan, of een reling langs het gangboord Door Erik van …JELLEMA 5 AFBOUW 06950467 voorwerk indd 1 09 02 2006 15 46 34 II omslagontwerp Marjan Gerritse, Amsterdam vormgeving binnenwerk Peter van Dongen, Amsterdam opmaak Van de Garde, Zaltbommel tekenwerk Technisch bureau Lindhout b v , Woerden Veltman Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo, Delft De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen …In het voorjaar van 2013 sluit het kabinet samen met werkgevers, het onderwijs en de werknemers organisaties een Techniekpact Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en …• Alle fases van ABU of NBBU in en de tool berekent de kostprijs van het totale pakket, zowel de factor als in geld Berekening van kostprijzen en tarieven in geld De tool rekent niet alleen alle kostprijsfactoren uit, maar kunt u daarmee ook berekeningen in geld makenUitzenden is een prima manier om in een plotselinge personeelsbehoefte te voorzien Snel een gemotiveerde kracht, zonder de lasten en risico’s FlexFirst regelt het voor u Op basis van de gewerkte uren, wordt de uitzendkracht vierwekelijks of wekelijks betaald en ontvangt u …Ook als u al lid bent van ABU of NBBU Onze helpdesk gaat verder dan bijvoorbeeld een helpdesk van de ABU of NBBU We geven niet alleen antwoord op vragen over de uitzendcao’s maar ook over de cao van uw inlener n we helpen u met de commerci le vertaalslag van die antwoorden we geven u argumenten waar u ook richting w klanten iets mee kunt, anders dan …De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling OVA De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert Voor de tariefberekening gebruiken wij de cijfers die het CPB publiceert meestal in maart in het Centraal Economisch PlanPayroll tarieven worden bij Pay for People berekend met een omrekenfactor Deze omrekenfactor is afhankelijk van het soort contract, het werk en de afspraken over betalingstermijnen en debiteurenrisico De kostprijs is de omrekenfactor x …BRO Thuis in de uitzendbranche downloads downloads CAO ABU uitzendkrachten 2012 2017 pdf NBBU cao voor Uitzendkrachten 2014 2019 pdfFlexKnowledge heeft ze Als je zelf geen tijd of kennis hebt om je bestaande contracten aan te passen hebben wij complete sets voor ABU en NBBU in het Nederlands € 295, , 30 documenten , Pools en of Engels ieder €195, , 11 documenten Lees verderIn hoofdstuk 6 van de cao Bouw amp Infra worden de overige vergoedingen en toeslagen besproken Het gaat hier onder andere om de reiskosten en reisurenvergoedingen voor de bouwplaatswerknemers, de reiskostenvergoeding voor de uta werknemer, de werkkleding en gereedschapsvergoeding en de bijdrage voor de ziektekostenverzekering2 jaar, met 6 contracten in plaats van 8 Voor NBBU CAO volgers wordt fase 2 verkort Gevolgen De gevolgen voor u zijn dat werknemers veel sneller recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd En dat het ook langer duurt dat u na een onderbreking weer opnieuw kunt gaan tellen vooral bij seizoenswerk onhandigHet overzicht geeft in n opslag aan wat de kostprijs is indien de uitzendkracht in Fase A, B of C ABU of Fase 1, 2, 3 of 4 NBBU komt IRS Salarisburo voor iedereen Ongeacht of u 1 of 500 medewerkers heeft wij werken ook voor u Wij verzorgen inmiddels de salarisadministratie voor honderden bedrijven, van klein tot grootTariefwijzer NBBU Kostprijs Inclusief 3 dienstverlening 1 7836 1 8371 Kostprijs Inclusief 3 dienstverlening 1 6308 1 6797 1 6468 1 6962 1 6967 1 7476 op aanvraag op aanvraag acht IIA endbeding acht IIB endbeding ase 3 ase 4 1 8936 1 9504 1 6654 1 7154 1 6569 1 7066 1 7055 1 7567 op aanvraag op aanvraag 1 8777 1 9340 acht IA endbedingPer 30 december 2019 komt er een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten die geldt voor alle uitzendkrachten die in Nederland werken Ten opzichte van de huidige CAO zijn er een aantal bepalingen gewijzigd of toegevoegd De belangrijkste daarvan hebben we op een rijtje gezetWaarom payroll nog steeds voor een uitzendbureau geschikt is Door onze payroll backoffice dienstverleningsvarianten kan uw uitzendbureau of organisatie in 1 keer van al haar arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s en administratieve handelingen back office verlost zijnLoonbureau nl verzorgt de loonadministratie voor verschillende uitzend en payrollbedrijven Dit betreffen zowel bedrijven die onder de NBBU CAO vallen als bedrijven die de ABU CAO toepassen, zowel met als zonder uitzendbeding of een mix van beide Natuurlijk is het overgrote deel NEN 4400 1 gecertificeerd en geregistreerd bij SNA maar dat isWe baseren een keuring van speeltoestellen in Nederland op het Warenwetbesluit Speel en Attractietoestellen In andere landen gelden andere wettelijke eisen m b t de veiligheidseisen op speeltoestellen Daarbij worden Europese normen gehanteerd zoals de EN 1176 serie voor speeltoestellen, EN 1177 voor valdempende ondergronden en bijvoorbeeld de EN 14960 voor …Werkdomein Personeelsdiensten B V is een betrouwbare uitzendpartner, die volgens de wet en regelgeving werkt Wij zijn in het bezit van het NEN 4400 1 certificaat en zijn lid van branchevereniging NBBU Daarnaast bieden wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week service Wij zijn u graag, waar nodig, van dienstBackoffice voor intermediairs De perfecte match tussen kandidaat en klant plus een fijne relatie met beiden Daar draait het voor jou om Voor ons ook Daarom bieden we totale backoffice dienstverlening voor intermediairs We zorgen ervoor dat je hele backoffice op rolletjes loopt Financieel, juridisch en administratiefIn de nieuwe ABU CAO is ook het fasensysteem aangepast Het bestaat nog steeds uit fase A, B en C Ook is het nog steeds zo dat je opnieuw start in fase A, als je meer dan zes maanden niet via ons gewerkt hebt Fase A Je start met een arbeidsovereenkomst in Fase A Meestal is dit een overeenkomst met uitzendbedingTevens worden belangrijke instituten als brancheorganisaties o a ABU en NBBU , de diverse stichtingen vallend onder de SFU en de vakbonden behandeld Kennismodule 3 ABU cao voor uitzendkrachten Deze module gaat over het fasensysteem van de ABU cao voor uitzendkrachten , de reserveringen uit de cao’s, maar ook wordt er gerekend en uitgelegd hoe een kostprijs …Tenslotte hebben de ABU , NBBU en eigen payrollbedrijfs CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB geen toegevoegde waarde meer voor payroll Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomstenWorkshop Loonbegrip vakantiedagen Tijdens deze workshop leert u wat de gevolgen zijn van Europese regelgeving voor de uitbetaling van vakantiedagen Wij leggen u uit hoe kunt beoordelen wat er tijdens vakantiedagen moet worden doorbetaald De flexkracht heeft tijdens vakantie recht op doorbetaling van structurele toeslagen en vergoedingen dieStarterspakket NBBU en ABU Het boek Ondernemen in Flex is een uitgave van All About Flex in samenwerking met onder meer de SNCU, K ster Advocaten en de brancheorganisaties ABU en NBBU Ondernemen in Flex is online bij ons te bestellen klik hier of via de ABU en de NBBUKei Uitzendbureau Vestiging Amersfoort Leusderweg 10, 3817 KA Amersfoort Tel 033 711 0600 Vestiging Harderwijk Achterom 3, 3841 CJ Harderwijk Tel 0341 76 0078Ondernemen in flex is een must have voor starters in de uitzendbranche De pagina’s specifiek voor starters zijn te vinden op de website van de NBBU en de website van de ABU Het boek Ondernemen in Flex verschijnt is nu te bestellen De verkoopprijs bedraagt €49, 95 exclusief btw plus € 5, verzend en administratiekostenJe kostprijs wordt aan de hand van de volgende onderdelen samengesteld 1 Loon van de flexwerker 2 Bij de NBBU CAO gaat het om scholieren, studenten en andere studerenden, die in de perioden van vakanties van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichtenIn de ABU en NBBU cao uitzenden staan mogelijkheden om buitenlandse werknemers tegemoet te komen in de kosten Je mag als werkgever een deel van het brutoloon inhouden en netto weer uitruilen Zo blijft er netto meer over voor jouw medewerker De ET regeling biedt werkgevers een gunstige kostenbesparingUp to 6x more orders with automation Make your marketing work harder so you can focus on running your business Our data shows automations can generate up to 6 times more orders than bulk email alone See All Smarts Since using Mailchimp, I feel so much more confident in managing all our marketing Like I got thisgezondheidbeheersysteem op orde is De Stichting beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt de norm Het SNA keurmerk is o a gebaseerd op de nationale norm NEN 4400 1, waarin criteria zijn vastgelegd voor bonafide uitzendbureausTrainingen en workshops Kennis is macht en met onze trainingen en workshops voor de flexbranche verzekert u zich van up to date informatie en actueel lesmateriaal Wij verzorgen de trainingen en workshops zowel in groepsverband als individueel en bij voorkeur “in house” om zoveel als mogelijk aansluiting bij uw praktijk te realiserenTariefwijzer NBBU A endbeding acht IB endbeding acht fase 3acht fase 4 Functies premiegroep I Administratief en medisch Kostprijs 1, 7011 1, 7521 1, 9136 1, 9706 1, 9586 2, 0297 2, 0174 1, 7340 1, 7316 1, 7835 1, 8350 1, 7816 1, 7860 1, 8579 1, 7211 1, 7727 1, 7724 1, 8256 Kostprijs Inclusief 3 dienstverlening op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraagHet eind van het jaar nadert met rasse schreden Op dit moment treffen wij alle voorbereidingen voor de FlexService jaarwerkversie 2022 2022 Naast de jaarlijks noodzakelijke aanpassingen, zijn er enkele wijzigingen van overheidswege, in de ABU en NBBU fasetelling, voor StiPP en betreffende de kostprijsbepaling van componentenNBBU keurmerk Fairproduce Bovib keurmerk Chroom 6 ISO 45001 certificaat Voorheen kon u ze afnemen tegen kostprijs , vanaf nu download u zelf de ontwerpen in PDF zodat u ze eenvoudig voor uw eigen medewerkers kunt bestellen
108 | 64 | 68 | 193 | 188
&nbps;